To the Top

Låg ekonomisk standard (relativ) efter kön, region och år. Andel (procent).

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Selected 0 of total 312

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 2

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Selected 1 of total 11

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150,000
Låg ekonomisk standard innebär att den disponibla inkomsten per
hushåll (justerad för hushållets sammansättning) är lägre än 60 %
av medianvärdet för riket.
Resultaten avser befolkning 25 år och äldre.