To the Top

HPV-vaccination, barn efter födelseår och region. Andel (procent).

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Selected 0 of total 312

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 2

Selected 0 of total 1

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Selected 0 of total 7

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 150,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 150,000
Andel (%) folkbokförda flickor respektive pojkar (2021-12-31) med minst en registrerad dos HPV-vaccin i vaccinationsregistret per kommun respektive län och födelseår. Flickor födda 2004-2010 och pojkar födda 2009-2010, vaccinationsdatum till och med 2021-12-31. Det förekommer en viss underrapportering till det nationella vaccinationsregistret, som kan bero såväl på den tekniska som den mänskliga faktorn. Den verkliga andelen vaccinerade kan därför vara högre i flera kommuner. HPV-vaccin har erbjudits flickor i årskurs 5 eller 6 inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vid 13 års ålder bör de flesta ha fått erbjudande om vaccination. Sedan augusti 2020 erbjuds vaccination till alla barn, oavsett kön, i årskurs 5.