To the Top

Tobakskonsumtion (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent).

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Röker dagligen , Röker ibland , Röker då och då ,

Selected 0 of total 24

Mandatory

Selected 0 of total 4

Selected 0 of total 5

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2021 , 2020 , 2018 ,

Selected 0 of total 16

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Röker du?, Snusar du?, Har du tidigare rökt eller snusat dagligen under minst 6 månader?
Frågorna om rökning/snusning förändrades från år 2016. Svaret 'ibland' har ersatt 'då och då'. I 2018 års enkät ändrades placeringen av svarsalternativen och alternativet 'Nej' lades överst.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Andelar är avrundade till heltal generellt, och kan i enstaka fall ligga utanför konfidensintervallet.