To the Top

Psykisk hälsa (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent).

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gott psykiskt välbefinnande , Mycket gott psykiskt välbefinnande , Psykisk påfrestning ,

Selected 0 of total 18

Mandatory

Selected 0 of total 4

Selected 0 of total 5

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2021 , 2020 , 2018 ,

Selected 0 of total 16

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du något/några av följande besvär eller symtom? Huvudvärk eller migrän? Ängslan, oro eller ångest? Trötthet? Sömnsvårigheter? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna kommit i den situationen att du allvarligt övervägt att ta ditt liv*? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna försökt ta ditt liv?* Känner du dig för närvarande stressad? Har du någon gång fått diagnosen depression av läkare?
(Mycket) Gott psykiskt välbefinnande bygger på instrumentet Short Warwick Edinbourgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS): Din situation de senaste 2 veckorna: Jag har haft en positiv syn på framtiden, Jag har känt att jag har varit till nytta, Jag har känt mig lugn, Jag har hanterat problem på ett bra sätt, Jag har tänkt på ett klart sätt, Jag har känt mig nära andra människor, Jag har själv kunnat bestämma mig om saker och ting.
Psykisk påfrestning bygger på instrument Kessler 6: Under den senaste månaden, hur ofta har du känt dig ...orolig? ...utan hopp? ...rastlös? ...så pass nedstämd att inget kunnat muntra upp dig? ...som att allt varit ansträngande? ...värdelös?
Måttet Nedsatt psykiskt välbefinnande handlar om GHQ5. Efter 2018 uppdateras inte måttet då frågorna inte längre ställs i enkäten.
*Frågan har förändrats över tid.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Andelar är avrundade till heltal generellt, och kan i enstaka fall ligga utanför konfidensintervallet.