To the Top

Trafikbuller, störd av, (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent).

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory

Selected 0 of total 5

Mandatory

Selected 0 of total 4

Selected 0 of total 5

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2021 , 2020 , 2018 ,

Selected 0 of total 16

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Medför trafikbuller (väg-, tåg- eller flygtrafik), i eller i närheten av din bostad, några av följande störningar? Svårt att vistas på uteplats? Svårt att föra ett vanligt samtal? Svårt att somna? Blir väckt? Svårt att ha fönster öppet på dagtid? Svårt att sova med öppet fönster? Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Andelar är avrundade till heltal generellt, och kan i enstaka fall ligga utanför konfidensintervallet.