To the Top

Psykosomatiska besvär efter besvär, frekvens, kön, ålder och år. Andel.

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Sömnproblem , Irriterad/Dåligt humör , Känt sig nere ,

Selected 0 of total 8

Mandatory

Selected 0 of total 5

Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2017-2018 , 2013-2014 , 2009-2010 ,

Selected 0 of total 9

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell
undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor.
Undersökningen som samordnas av Världshälsoorganisationen, WHO,
omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13-, och 15-åringar i respektive land.