Alkoholkonsumtion bland elever åk 9 efter kön och år. Antal och andel (procent)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Konsumtion Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Liter ren alkohol och andelar (procent).
Senast uppdaterad
2018-12-20
Referenstid
1990-2018
Källa
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Fotnoter

Fotnoter

Frågan som är underlag för indikatorn 'Andelen elever som intensivkonsumerar
alkohol minst en gång i månaden' omformulerades 2012. Det gjorde att
resultaten inte längre var jämförbara med de från 2011 och tidigare.
Därför redovisas enbart data från 2012 och framåt för den indikatorn.
Från och med 2012 förändrades frågeformuläret som används för
Skolelevers drogvanor. Syftet var att förkorta och förenkla formuläret.
Man gjorde en s.k. 'split-half' av 2012 års undersökning. Det innebar att
hälften fick göra den gamla enkäten och den andra hälften den nya
enkäten. Man uppmätte små eller inga skillnader mellan de två
grupperna.