Till toppen

Tobaksrökning i hemmet efter barnets ålder, region och födelseår. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

För 2021 saknas det värden för Örebro, Västmanland och Dalarna.
För 2020 saknas det värden för Halland och Västmanland. Värden för Örebro
för mätperioden 8 månader är skattade på grund av höga bortfall. För 2019
saknas det värden för Uppsala. Värden för Jämtland och Örebro län är
skattade på grund av höga bortfall. Jämtland har bortfall på över 30 procent
för mätperioden 0-4 veckor, värden för den perioden presenteras därför inte för
Jämtland. För 2018 saknas det värden för Uppsala och Örebro. Jämtland har
bortfall på över 30 procent för mätperioden 0-4 veckor, värden för den perioden
presenteras därför inte för Jämtland. För 2017 saknas det värden för Uppsala
och Jämtland. För 2016 saknas det värden för Uppsala och Kalmar län. För
2015 saknas det värden för Uppsala och Värmlands län. För 2014 saknas det
värden för Värmlands län. För 2013 saknas det värden för Stockholms och
Värmlands län.
I Rikets värde ingår skattade värden för de saknade regionerna för dessa år.
Andel rökande mödrar, rökande fäder samt andel där åtminstone en annan
person i hemmiljön röker när barnet är 1–4 veckor gammalt. Med rökare
menas en person som minst en gång per dag drar i sig tobaksrök, även
utomhus. Bygger på frågeschema hos barnavårdscentralerna. Uppgifter
från fler tidpunkter finns i databasen. Rökvanor registreras hos mor och far
även om föräldern inte bor med barnet vilket leder till att andelen rökande
pappor kan vara högre än andelen rökande i hushållet. Uppgifterna sträcker
sig från barnets födelsedatum fram till det att barnet är 4 veckor men barnet
är normalt inte hemma de första dagarna vilket gör att rubriken är satt till
1-4 veckor.