Till toppen

Ekonomisk standard efter percentilgränser, region och år. Tusen kronor.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Ekonomisk standard definieras som ett hushålls disponibla inkomst,
efter att skatt och andra negativa transfereringar har dragits av och
hänsyn tagits till hushållets storlek och sammansättning. Den
sammanlagda hushållsinkomsten fördelas på hushållets
konsumtionsenheter, vilket ger ett mått där alla personer inom ett
hushåll antas ha samma ekonomiska standard. Ett annat namn för
ekonomisk standard är ekvivalerad disponibel hushållsinkomst.
Värden avser här disponibel hushållsinkomst (inklusive kapitalinkomster)
i 1000-tals kronor per konsumtionsenhet.
Median för individer i alla åldrar. Övre gräns för de 5 % med lägst inkomst (P05), medianinkomst (P50),
nedre gräns för de 5 % med högst inkomst (P95).
Belopp anges i fasta priser med 2021 års prisnivå.