Till toppen

Låg inkomststandard (absolut), barn och unga vuxna efter kön, region och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Låg inkomststandard är ett så kallat absolut mått på inkomstfattigdom
som används för att klassa hushåll med låga inkomster och beskriver
hur väl hushållets inkomster räcker för att betala nödvändiga
levnadsomkostnader som boende, hemförsäkring, barnomsorg, lokala
resor, etc.
Med barn och unga vuxna avses åldern 0-24 år.