Till toppen

Varaktigt låg ekonomisk standard (relativ), barn och unga vuxna efter kön, region och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Varaktigt låg ekonomisk standard innebär att den disponibla inkomsten
(justerad för hushållets sammansättning) senaste året och minst två av
de tre föregående åren har varit lägre än 60 % av medianvärdet för riket.
Med barn och unga vuxna avses åldern 0-24 år.