Till toppen

Varaktigt låg inkomststandard (absolut) efter kön, region och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
En varaktigt låg inkomststandard innebär att inkomsterna det senaste
året och minst två av de tre föregående åren inte räcker till de nödvändigaste
utgifterna (baskonsumtion enligt riksnormen, t ex livsmedel, kläder, boende,
hushållsel, hemförsäkring och barnomsorg).
Resultaten avser befolkning 25 år och äldre.