Till toppen

Medellivslängd efter kön, region och år (5-årsmedelvärden). Antal.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1998-2002 , 1999-2003 , 2000-2004 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Resultatet avser återstående medellivslängd vid födseln beräknat som ett
genomsnitt för 5-årsperioden. Livslängdstabellen är en demografisk tabell
som visar dödligheten i en befolkning under en bestämd tidsperiod.
Resultaten är hämtade från SCB:s statistikdatabas på deras webbplats.
Där redovisas endast kvinnor och män, vilket gör att totalt saknas.
Beakta att med liten befolkning och få döda kan ett fåtal dödsfall i unga
åldrar medföra stora skillnader mellan olika perioder. Analyser av skillnader
i medellivslängd mellan kommuner ska göras med försiktighet.