Till toppen

Spädbarnsdödlighet efter kön, region och år. Antal per 1000 födda.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1968-1972 , 1969-1973 , 1970-1974 ,

Valda 1 Totalt 51

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Tabellen har ett tidsseriebrott 2006: Data för 1968-2005 är hämtade från
SCB:s statistikdatabas på deras webbplats. Från och med 2006 beställs
data från SCB, från dynamiska register som förändras bakåt i tiden allt
eftersom justeringar görs. I båda fallen sker egen bearbetning.
Resultaten avser spädbarnsdödlighet inom första levnadsåret. Beakta att små förändringar i antalet fall ger stora utslag i kommuner
med få invånare när man använder ett mått som är relaterat till
befolkningsstorleken.