Till toppen

Suicid efter kön, region och år. Antal per 100 000 inv.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006-2010 , 2007-2011 , 2008-2012 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Data kommer från dynamiska register som förändras bakåt i tiden allt
eftersom justeringar görs.
Beakta att små förändringar i antalet fall ger stora utslag i kommuner
med få invånare när man använder ett mått som är relaterat till
befolkningsstorleken.
För åldersstandardiseringens standardpopulation, se Definitioner,
kommentarer och källor.