Till toppen

Narkotikaanvändning (självrapporterat) efter ekonomi, kön och år. Andel (procent).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Ekonomisk kris , Ej ekonomisk kris ,

Valda 0 Totalt 14

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik från och med 2022. Statistik för tidigare år har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Läs mer om det i kvalitetsdeklarationen.'Kvalitetsdeklaration'
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du någon gång använt cannabis (t.ex. hasch eller marijuana)? Har du någon gång använt någon annan narkotika än cannabis (t.ex. amfetamin, kokain, heroin, ecstacy eller LSD)? Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år.