Till toppen

Narkotikaklassificerad medicin på icke ordinerat sätt (självrapporterat) efter födelseland, kön och år. Andel (procent).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 5

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik från och med 2022. Statistik för tidigare år har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Läs mer om det i kvalitetsdeklarationen.'Kvalitetsdeklaration'
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du någon gång använt receptbelagda narkotikaklassade läkemedel (t.ex. Tramadol eller bensodiazepiner) på annat sätt än läkare förskrivet? Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade.