Till toppen

Spelvanor (självrapporterat) efter utbildningsnivå, kön och år. Andel (procent).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 4

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik från och med 2022. Statistik för tidigare år har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Läs mer om det i kvalitetsdeklarationen.'Kvalitetsdeklaration'
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du någon gång under de 12 senaste månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel? Har du under de senaste 12 månaderna spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora?, behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning?, återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna du förlorat?, lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för?
Frågorna om spel förändrades år 2014. Anledningen till detta var att de frågor som ställdes tidigare underskattade andelen med ett riskabelt spelande. Köp av lotter och liknande räknas som spelande.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år. Fr.o.m. 2021 omfattas 25 år och äldre, 2010 och framåt omfattas 25-84 år, för 2009 och tidigare omfattas 25-74 år.