Till toppen

Användning av tobaks- och nikotinprodukter (självrapporterat) efter utbildningsnivå, kön och år. Andel (procent).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Röker tobak dagligen** , Röker tobak ibland** , Röker tobak då och då ,

Valda 0 Totalt 33

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 4

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistik märkt med ** ingår i Sveriges officiella statistik från och med 2022. Övrig statistik har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Arbete pågår med att kvalitetsdeklarera återstående variabler. Läs mer om det i kvalitetsdeklarationen.'Kvalitetsdeklaration'
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Röker du?, Använder du snus som innehåller tobak (portion- eller baksnus)?, Använder du tobaksfritt nikotinsnus (nikotinportioner/nikotinpåsar)?, Har du tidigare rökt eller snusat dagligen under minst 6 månader?
Frågorna om rökning/snusning förändrades från år 2016. Svaret 'ibland' har ersatt 'då och då'. I 2018 års enkät ändrades placeringen av svarsalternativen och alternativet 'Nej' lades överst. I 2022 års enkät delades ersattes frågan 'Snusar du?' med frågor om tobaks- och nikotinsnus.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år. Fr.o.m. 2021 omfattas 25 år och äldre, 2010 och framåt omfattas 25-84 år, för 2009 och tidigare omfattas 25-74 år.