Till toppen

Användning av tobaks- och nikotinprodukter (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Röker tobak dagligen** , Röker tobak ibland** , Röker tobak då och då ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004-2007 , 2005-2008 , 2006-2009 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistik märkt med ** ingår i Sveriges officiella statistik från och med 2022 (flerårsmedelvärdet 2019-2022). Statistik för äldre flerårsmedelvärden har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Samma gäller övrig statistik och arbete pågår med att kvalitetsdeklarera återstående variabler. Läs mer om det i kvalitetsdeklarationen.'Kvalitetsdeklaration'
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Röker du?, Använder du snus som innehåller tobak (portion- eller baksnus)?, Använder du tobaksfritt nikotinsnus (nikotinportioner/nikotinpåsar)?, Har du tidigare rökt eller snusat dagligen under minst 6 månader?
Frågorna om rökning/snusning förändrades från år 2016. Svaret 'ibland' har ersatt 'då och då'. I 2018 års enkät ändrades placeringen av svarsalternativen och alternativet 'Nej' lades överst. I 2022 års enkät delades ersattes frågan 'Snusar du?' med frågor om tobaks- och nikotinsnus.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Till och med 2016 genomfördes HLV varje år. Från och med 2018 genomförs HLV vartannat år men med dubbelt urval jämfört med perioden till och med 2016. För att få tillräckligt stort dataunderlag för region så redovisas flerårsmedelvärden. Flerårsmedelvärdenas period omfattar fyra år och baseras på undersökningar inom perioden. För flerårsmedelvärdet 2018-2021 redovisas inte statistik för Gotland. Detta eftersom Gotland i extraomgång 2021 av HLV-undersökningen inte deltog med tilläggsurval såsom regionen brukar i reguljära HLV-undersökningar för att öka dataunderlaget.