Till toppen

Använder e-cigaretter (självrapporterat) efter utbildningsnivå, kön och år. Andel (procent).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 4

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik från och med 2022. Statistik för tidigare år har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Läs mer om det i kvalitetsdeklarationen.'Kvalitetsdeklaration'
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Använder du e-cigaretter eller andra elektroniska rökprodukter? Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år. Fr.o.m. 2021 omfattas 25 år och äldre, 2010 och framåt omfattas 25-84 år, för 2009 och tidigare omfattas 25-74 år.