Till toppen

Tips hur du markerar i en vallista


ATT VÄLJA VÄRDEN Välj de värden som du önskar i vallistorna. Där det står "*" måste du välja minst ett värde. I listor som inte är markerade med "*" väljs automatiskt totalsiffran om inget annat specificerats. Du kan välja ett värde i en vallista genom att klicka på den med vänster musknapp, eller söka efter ett värde med sökfunktionen. För att avmarkera ett värde håll CTRL-tangenten intryckt och klicka på värdet igen. Om du vill välja alla värden i en lista: - klicka på knappen "Markera alla värden" eller - välj listans första värde och trycka på SHIFT- och END-tangenterna på ditt tangentbord. Om du vill välja flera på varandra efterföljande värden från listan: - markera dem med muspekaren eller - klicka på SHIFT-knappen och klicka på det första och sista värdet av dina önskade värden. Om du vill välja värden från listan som inte följer efter varandra: - välj värden genom att hålla CTRL-tangenten nedtryckt samtidigt som du väljer värde med musknappen, eller - skriv värdena i listboxens sökfält ett åt gången. När du klickar på ENTER väljs värdet. Med knappen "Avmarkera alla värden" töms valen. När du har valt önskade uppgifter, klicka på knappen "Fortsätt" under listrutorna. SÖKFUNKTION Värdet som sökts med sökfunktionen väljs då du klickar på ENTER. Om du söker flera värden, töm fältet emellan. Sökningen i listrutan söker som standard både från början av ordet och i mitten av ordet. Om du vill begränsa sökningen till början av ordet, klicka på "Början av ord".