Till toppen

Försöker du gå ner i vikt just nu? Efter kön, ålder och år. Andel.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell
undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor.
Undersökningen som samordnas av Världshälsoorganisationen, WHO,
omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13-, och 15-åringar i respektive land.