Till toppen

Självrapporterade hälsobesvär efter besvär, frekvens, kön, ålder och år. Andel.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Sömnproblem , Irriterad/Dåligt humör , Känt sig nere ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1985-1986 , 1989-1990 , 1993-1994 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Observera att de nationella resultaten för 2021/22 och resultaten för riket i de
regionala resultaten för 2021/22 kan skilja sig åt. Det beror på att de nationella
resultaten baseras på ett nationellt urval av 450 skolor, medan de regionala
resultaten baseras på det totala urvalet av 4 083 skolor. Vidare har vikter
används vid presentation av de regionala resultaten.
Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell
undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor.
Undersökningen som samordnas av Världshälsoorganisationen, WHO,
omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13-, och 15-åringar i respektive land.