Till toppen

Kommuner som deltagit i HALT-mätning per år.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 290

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Data från punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på särskilt boende för äldre (HALT). Statistiken visar vilka kommuner som deltagit i HALT-mätning per år. Data presenteras som 1, deltagit i mätning samt, 0, inte varit med i mätning. Statistiken visar inte hur många enheter och vårdtagare som deltagit totalt. Observera att kommunernas deltagande i punktprevalensmätningen sker frivilligt. Det medför att antalet vårdtagare, antalet kommuner och antalet och mixen av enhetstyper varierar mellan åren. Målgruppen för denna redovisning är i första hand medicinskt ansvariga sjuksköterskor inom kommunal hälso-och sjukvård, verksamhetschefer eller personal på särskilt boende, personer som arbetar lokalt eller regionalt med kvalitetsutveckling, patientsäkerhet, strama, vårdhygien och smittskydd.