Till toppen

Fall efter kommun och vecka (tidsserie). Antal, antal per 10 000 inv.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna , 0117 Österåker ,

Valda 0 Totalt 291

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2020 v 01 , 2020 v 02 , 2020 v 03 ,

Valda 1 Totalt 216

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Data sammanställs veckovis fram till och med föregående söndag och görs tillgänglig på torsdagar. Bekräftade fall är personer med påvisad infektion med SARS-CoV-2 enligt falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen och som anmälts i databasen SmiNet. I statistiken för 2020 och 2021 redovisar Folkhälsomyndigheten ett covid-19 fall per individ och 12 månaders period. Från den 1 januari 2022 redovisas fall med ny infektion för samma individ om det passerat sex månader från den tidigare anmälda infektionen. Uppgifterna är preliminära och kan komma att justeras i efterhand. Där uppgift om kön presenteras avses juridiskt kön. Regionstillhörighet baseras på uppgifter från SmiNet utifrån den region där ansvarig smittskyddsenhet finns. Kommuntillhörighet för fallen baseras på data från totalbefolkningsregistret från föregående år. Läs mer i följande dokument:Datakällor för övervakning av covid-19