Till toppen

Spelproblem efter riskpotential och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Endast de som spelat senaste 12 månaderna är med i statistiken. Swelogs är en urvalsundersökning bland befolkningen
16-84 år (2008/2009, 2015) och 16-87 år (2018, 2021). Värdena är beräknade
med hjälp av kalibreringsvikter. Detta gäller såväl antal svar, skattade
andelar samt de varianser som ligger till grund för konfidensintervallen.
Antal svar avser totalt antal viktade svarande personer på frågan, det
avser inte antal svar per svarsalternativ.
Nio frågor ligger till grund för variabeln Spelproblem. ”Viss risk” och
”Problemspelande” är 1-2 respektive 3 eller mer på mätinstrumentet
PGSI. ”Någon grad av spelproblem” är summan av ”Viss risk” och
”Problemspelande”.