Till toppen

Barnvaccinationer efter vaccin, region och år 2002-2020. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Stelkramp , Kikhosta , MPR (Mässling, Påssjuka, Röda hund) ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2020 , 2019 , 2018 ,

Valda 0 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

År

2020

Riket är exklusive Uppsala och Örebro

2019

Riket är exklusive Uppsala och Örebro län för 2019-12-31

2018

Riket är exklusive Uppsala och Jämtlands län för 2018-12-31

2015

Riket är exklusive Dalarnas län för 2015-12-31

2014

Riket är exklusive Stockholms län för 2014-12-31
Uppgifter om vaccinationsstatus bland 2-åriga barn samlas från
barnhälsovården årligen. Vaccinationstäckning definieras som andelen
barn bland alla inskrivna barn på BVC som är vaccinerade med tre
vaccindoser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hepatit B, infektion
med Haemophilus influenzae typ b (Hib) och pneumokockinfektion eller
med en vaccindos mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).