Till toppen

HPV-vaccinationer till barn efter antal doser, födelseår, region och år. Andel (procent).

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik från och med statistikåret 2022. Statistik för tidigare år (2021) har framställts enligt liknande kvalitetskrav men har inte kvalitetsdeklarerats. Läs mer om det i kvalitetsdeklarationen.'Kvalitetsdeklaration' Korrigerad 2023-09-25
ALLMÄNT
Data avser aktuell vaccinationsstatus den 31 december efter antal doser, kön och födelseår. Andelen vaccinerade enligt det nationella vaccinationsregistret (NVR) beräknas med antal folkbokförda barn födda ett visst år med vaccinationer registrerade i NVR i täljaren och totalt antal folkbokförda barn födda ett visst år (befolkningsstatistik den 31 dec. enligt SCB) i nämnaren.
Enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m. ska alla vaccinationer givna inom nationella vaccinationsprogram registreras i NVR. Statistik uppdateras årligen. Vaccinationstäckning redovisas för barn och ungdomar i åldrarna 11-17 år. HPV-vaccination av pojkar infördes 2020 och därför finns inte uppgifter om vaccinationstäckning bland pojkar födda före 2009. En punkt (.) betyder att uppgiften inte kan finnas.
Två punkter (..) betyder att uppgiften inte är tillgänglig.
FELKÄLLOR
Det förekommer underrapportering av vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, vilket betyder att alla vaccinationer som utförs i Sverige, inte rapporteras till NVR. Relativt låga täckningsgrader i vissa kommuner och regioner beror oftast på detta.
Underrapporteringen förklaras framför allt av tekniska faktorer, t ex:
- Förekomst av manuell rapportering (parallellt med journalföring).
- Glapp vid byte av journalsystem.
- Lokala problem i överföring av uppgifter från journalsystem till NVR.
- Brister i rutiner.
Endast vaccinationer givna i Sverige ska registreras i NVR. Därmed syns inte de vaccinationer som barn fått i andra länder i statistiken. I NVR-statistiken finns dessutom endast vaccinationer givna till barn med personnummer med.
-----------------------------------------------------------------------