Till toppen

Covid-19-vaccinationstäckning, efter dos, ålder och region. Antal, andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 6

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/nationella-vaccinationsregistret/
Statistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras varje torsdag kl 14:00. Efterregistrering görs vilket betyder att uppgifterna i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden. Överföringen från journalsystemen till NVR sker automatiskt (hel- eller halvautomatiskt). Från 2023-10-27 har filen bytt nämnardata till folkmängd den 31 augusti 2023 enligt SCB. I redovisningar över andel vaccinerade rensades data på personer som avlidit till och med det datumet.
Ålder avser uppnådd ålder vid slutet av 2023, d.v.s. i princip en redovisning efter födelseår.
Vaccinationer tidsserie: Utförda vaccinationer, totalt oavsett dos, per vecka (kumulativt) utifrån den vaccinerades folkbokföringsadress. Antal utan begränsning på ålder. Minst 1 dos: Vaccinerade (sedan början) med minst 1 dos per åldersgrupp utifrån den vaccinerades folkbokföringsadress. Antal och andel av befolkningen. Aktuell dos: Vaccinerade från och med 2023-10-01 per åldersgrupp utifrån den vaccinerades folkbokföringsadress. Antal och andel av befolkningen i länet 65-79 år, 80 år och äldre.