Till toppen

Arbetslöshet (registerbaserad) efter ålder, kön, region och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Registerbaserad arbetslöshet omfattar öppet arbetslösa, från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, och avser personer som är utan arbete och kan ta arbete direkt. Hit räknas inte personer som deltar i program med aktivitetsstöd. 2011 förändrades sättet att beräkna andelen arbetslösa. Talen redovisas som årsmedeltal.
Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik ska inte förväxlas med den officiella arbetsmarknadsstatistiken som tillhandahålls av Statistiska centralbyrån (SCB). SCB:s uppgifter utgår från arbetskraftsundersökningar (AKU) som är en urvalsundersökning. Till följd av olika metoder för uppgiftsinsamling redovisar AKU och Arbetsförmedlingens registerstatistik inte samma antal arbetslösa.