Till toppen

Förvärvsarbetande efter utbildningsnivå, kön, region och år. Antal, andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 5

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Obs:

Tidsseriebrott år 2019: Statistik avseende referensår 2019 kommer att huvudsakligen vara baserad på arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som Skatteverket samlar in. AGI ersätter de tidigare kontrolluppgifterna (KU). Jämförelse av statistik för 2019 mot tidigare år bör därför göras med försiktighet
Sysselsättningen bestäms från de kontrolluppgifter som arbetsgivarna
varje år lämnar till skattemyndigheterna men också genom information
om företagarinkomster från taxeringsregistret. Förvärvsarbetande är alla
personer, 15 år och äldre, som hade avlönat arbete minst en timme per
vecka under november månad det aktuella året. Tillfälligt frånvarande ingår
också om de haft en kontrolluppgift med lön under året. Statistiken avser
nattbefolkning, dvs. alla förvärvsarbetande personer som bor i kommunen
oavsett i vilken kommun man arbetar. Från och med 2004 använder SCB
en ny källa för att identifiera företagare och en mindre justering av metoden
för att avgränsa förvärvsarbetande.