Till toppen

Familjer efter familjestorlek, region och år. Antal.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 6

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Både gifta/sammanboende och ensamstående föräldrar ingår. Barnen ska
vara högst 17 år. I totalsumman ingår familjer med ofullständiga och/eller
motstridiga uppgifter i folkbokföringen samt familjer där den äldsta
medlemmen är 15 år eller yngre och folkbokförd som ensamstående.
Det betyder att summan är något för hög. Familjebegrepp: RTB-familj.