Till toppen

Flyttningar efter ålder, kön, region och år. Antal.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 4

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 27

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Uppgifterna avser enbart flyttningar över kommungräns. I vissa fall innebär
detta också flyttning över länsgräns.

Ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid årets slut, d.v.s. i princip en
redovisning efter födelseår.