Till toppen

Invånare efter födelseland, kön, region och år. Antal.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 5

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Från och med 2018 finns en viss skillnad jämfört med officiell statistik
som presenteras hos SCB. Det beror på att resultaten, med start 2018,
är aggregerade från rättade datafiler vilket inte är fallet med SCB:s
officiella statistik. Skillnaden är liten för riket men en enskild kommun
kan få större skillnad beroende på slumpmässig påverkan.
Övr. Europa innefattar även f.d. Sovjetunionen.