Till toppen

Utbildningsnivå efter ålder, kön, region och år. Antal, andel.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 5

Valbar variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.25-29 år , 30-34 år , 35-39 år ,

Valda 0 Totalt 20

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Registret innehåller uppgifter om avslutade utbildningar i det reguljära
utbildningssystemet. Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk
utbildningsnomenklatur, SUN.