Till toppen

Inkomstnivå efter kön, region och år. Antal, andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Med höginkomsttagare menas de 20 % av inkomsttagarna i riket med de
högsta inkomsterna. Med låginkomsttagare menas de 20 % av
inkomsttagarna i riket med de lägsta inkomsterna. Inkomstgränserna
varierar mellan olika år. De angivna gränserna gäller förvärvsinkomst,
åldersgruppen 20-64 år och samtliga inkomsttagare ingår i beräkningen,
även de med noll förvärvsinkomst.
Inkomstnivåerna för 2021:
Minst 519 137 kr resp. 0 – 162 631 kr
För tidigare år, se Definitioner, källor och kommentarer.