Till toppen

Familjer med låga inkomster efter familjetyp, region och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 312

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Statistiken avser familjer med en disponibel inkomst (per konsumtionsenhet)
under 60 procent av medianinkomsten. Familjetyper: ensamstående,
utan respektive med, hemmavarande barn under 18 år, övriga familjer med
hemmavarande barn, pensionärsfamiljer med minst en person över 64 år
samt familjer där minst en person har sjuk- eller aktivitetsersättning (före
år 2003 förtidspension eller sjukbidrag). För att jämföra disponibel
inkomst mellan olika hushåll används ett viktsystem som är relaterad till
hushållens sammansättning. Varje hushållsmedlem tilldelas en vikt. För
vuxna hushållsmedlemmar tar systemet hänsyn till om man är
ensamstående eller sammanboende och för barn är det åldern som är
avgörande. Den disponibla inkomsten divideras med hushållets totala vikt.
Samtliga inkomsttagare finns representerade, även de med 0 i inkomst
(gruppen med 0 i inkomst är förhållandevis liten).
60 procent under medianinkomsten för 2021 = 125 584 kr
För tidigare år, se Definitioner, källor och kommentarer.