Till toppen

Skattesats samt kommunalekonomisk utjämning efter region och år.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 0114 Upplands Väsby , 0115 Vallentuna ,

Valda 0 Totalt 291

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Med skattesats avses den kommunala inkomstskatten (%). Den totala
kommunala skattesatsen består av skattesats till kommun och till
landsting. Med kommunalekonomisk utjämning avses utfall i kronor per
person och kommun/landsting under bidragsåret.