Cannabisanvändning (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent).
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Cannabisvanor Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Andel och konfidensintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-12-12
Enhet
Andel
Referenstid
2004-2018
Källa
Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten
Fotnoter

Fotnoter

Resultat bygger på fråga i Nationella folkhälsoenkäten: Har du någon gång
använt hasch eller marijuana? Nationella folkhälsoenkäten är en
urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som
icke åldersstandardiserade.