Till toppen

Spelvanor (självrapporterat) efter sysselsättning, kön och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 5

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2021 , 2020 , 2018 ,

Valda 0 Totalt 16

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du någon gång under de 12 senaste månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel? Har du under de senaste 12 månaderna spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora?, behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning?, återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna du förlorat?, lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för?
Frågorna om spel förändrades år 2014. Anledningen till detta var att de frågor som ställdes tidigare underskattade andelen med ett riskabelt spelande. Köp av lotter och liknande räknas som spelande.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Andelar är avrundade till heltal generellt, och kan i enstaka fall ligga utanför konfidensintervallet.