Till toppen

Spelvanor (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Valbar variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2018-2021 , 2017-2020 , 2015-2018 ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du någon gång under de 12 senaste månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel? Har du under de senaste 12 månaderna spelat för mer än du verkligen haft råd att förlora?, behövt spela med större summor för att få samma känsla av spänning?, återvänt en annan dag för att försöka vinna tillbaka pengarna du förlorat?, lånat pengar eller sålt något för att ha pengar att spela för?
Frågorna om spel förändrades år 2014. Anledningen till detta var att de frågor som ställdes tidigare underskattade andelen med ett riskabelt spelande. Köp av lotter och liknande räknas som spelande.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Andelar är avrundade till heltal generellt, och kan i enstaka fall ligga utanför konfidensintervallet. Till och med 2016 genomfördes HLV varje år. Från och med 2018 genomförs HLV vartannat år men med dubbelt urval jämfört med perioden till och med 2016. För att få tillräckligt stort dataunderlag för region så redovisas flerårsmedelvärden. Flerårsmedelvärdenas period omfattar fyra år och baseras på undersökningar inom perioden. För flerårsmedelvärdet 2018-2021 redovisas inte statistik för Gotland. Detta eftersom Gotland i extraomgång 2021 av HLV-undersökningen inte deltog med tilläggsurval såsom regionen brukar i reguljära HLV-undersökningar för att öka dataunderlaget.