Spelvanor (självrapporterat) efter region, kön och år. Andel (procent).
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Spelvanor Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Andel och konfidensintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-12-13
Enhet
Andel
Referenstid
2004-2016, 2018
Källa
Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten
Fotnoter

Fotnoter

Bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du någon gång under
de 12 senaste månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel?
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år.
Värden presenteras som icke åldersstandardiserade 4-årsmedelvärden
förutom resultatet som är ett medelvärde för åren 2015, 2016 och 2018.