Till toppen

Tobakskonsumtion (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Röker dagligen , Röker ibland , Röker då och då ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 5

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2021 , 2020 , 2018 ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Röker du?, Snusar du?, Har du tidigare rökt eller snusat dagligen under minst 6 månader?
Frågorna om rökning/snusning förändrades från år 2016. Svaret 'ibland' har ersatt 'då och då'. I 2018 års enkät ändrades placeringen av svarsalternativen och alternativet 'Nej' lades överst.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Andelar är avrundade till heltal generellt, och kan i enstaka fall ligga utanför konfidensintervallet.