Till toppen

Sjukdomar och besvär (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Allergi , Besvär av allergi , Svåra besvär av allergi ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 5

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2021 , 2020 , 2018 ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du något eller några av följande sjukdomar? Diabetes? Astma? Allergi? Högt blodtryck? Har du något eller några av följande besvär eller symtom? Eksem eller hudutslag? Huvudvärk eller migrän? Inkontinens (urinläckage)? Öronsus (tinitus)? Återkommande mag- eller tarmbesvär? Yrsel? Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Andelar är avrundade till heltal generellt, och kan i enstaka fall ligga utanför konfidensintervallet.