Till toppen

Vikt, BMI (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2020 , 2018 , 2016 ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Hur lång är du? Hur mycket väger du? Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Andelar är avrundade till heltal generellt, och kan i enstaka fall ligga utanför konfidensintervallet.