Psykisk hälsa (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent).
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Typ av psykisk hälsa Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

Andel och konfidensintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Andel
Senast uppdaterad
2018-12-12
Referenstid
2004-2018
Källa
Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten
Fotnoter

Fotnoter

För att mäta psykiskt välbefinnande användes tidigare frågeinstrumentet
GHQ12 (General Health Questionnaire) som beskriver psykiskt
välbefinnande och mäter psykiska reaktioner av påfrestningar snarare än
psykisk ohälsa. I 2016 års undersökning har antalet frågor i instrumentet
minskats från 12 till 5, och därför kallas det GHQ5 fortsättningsvis.
Innehållet bygger på frågor samt bedömning av påståenden i Nationella
folkhälsoenkäten. Bedömning av följande påståenden gällande de senaste
två veckorna: Jag har känt mig glad och på gott humör, Lugn och avslappnad,
Aktiv och kraftfull, Pigg och utvilad när jag vaknat, Mitt vardagsliv har varit
fyllt av sådant som intresserar mig. Frågor gällande de senaste veckorna: Har
du ständigt känt dig olycklig och nedstämd? Har du förlorat tron på dig själv?
Har du ständigt känt dig spänd? Har du tyckt att du varit värdelös? Har du
känt att du inte kunnat klara dina problem? Har du någon gång under de
senaste 12 månaderna kommit i den situationen att du allvarligt övervägt att
ta ditt liv*? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna försökt ta ditt
liv?* Känner du dig för närvarande stressad? Har du något/några av följande
besvär eller symtom? Huvudvärk eller migrän? Ängslan, oro eller ångest?
Trötthet? Sömnsvårigheter? Nationella folkhälsoenkäten är en
urvalsundersökning bland befolkningen i åldern 16-84 år. Värden presenteras
som icke åldersstandardiserade. *Frågan har förändrats över tid.
För mer information, se 'Bakgrund till enkätfrågor'