Till toppen

Psykisk hälsa (självrapporterat) efter ålder, kön och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gott psykiskt välbefinnande , Mycket gott psykiskt välbefinnande , Psykisk påfrestning ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Valda 0 Totalt 5

Valbar variabel

Valda 0 Totalt 3

Valbar variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2021 , 2020 , 2018 ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Redovisningen bygger på frågor i Nationella folkhälsoenkäten: Har du något/några av följande besvär eller symtom? Huvudvärk eller migrän? Ängslan, oro eller ångest? Trötthet? Sömnsvårigheter? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna kommit i den situationen att du allvarligt övervägt att ta ditt liv*? Har du någon gång under de senaste 12 månaderna försökt ta ditt liv?* Känner du dig för närvarande stressad? Har du någon gång fått diagnosen depression av läkare?
(Mycket) Gott psykiskt välbefinnande bygger på instrumentet Short Warwick Edinbourgh Mental Well-being Scale (SWEMWBS): Din situation de senaste 2 veckorna: Jag har haft en positiv syn på framtiden, Jag har känt att jag har varit till nytta, Jag har känt mig lugn, Jag har hanterat problem på ett bra sätt, Jag har tänkt på ett klart sätt, Jag har känt mig nära andra människor, Jag har själv kunnat bestämma mig om saker och ting.
Psykisk påfrestning bygger på instrument Kessler 6: Under den senaste månaden, hur ofta har du känt dig ...orolig? ...utan hopp? ...rastlös? ...så pass nedstämd att inget kunnat muntra upp dig? ...som att allt varit ansträngande? ...värdelös?
Måttet Nedsatt psykiskt välbefinnande handlar om GHQ5. Efter 2018 uppdateras inte måttet då frågorna inte längre ställs i enkäten.
*Frågan har förändrats över tid.
Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16-84 år. Värden presenteras som icke åldersstandardiserade. Andelar är avrundade till heltal generellt, och kan i enstaka fall ligga utanför konfidensintervallet.