Till toppen

Psykosomatiska besvär efter besvär, frekvens, kön, ålder och år. Andel.

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Sömnproblem , Irriterad/Dåligt humör , Känt sig nere ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2017-2018 , 2013-2014 , 2009-2010 ,

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Vart fjärde år deltar Sverige och ett fyrtiotal andra länder i en internationell
undersökning, Skolbarns hälsovanor, av barns och ungas hälsa och hälsovanor.
Undersökningen som samordnas av Världshälsoorganisationen, WHO,
omfattar ett slumpmässigt urval av 11-, 13-, och 15-åringar i respektive land.