Till toppen

BMI för skolbarn efter viktklass, kön och år. Andel (procent).

Välj variabler

Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Tips och råd
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.IOTF Övervikt och fetma BMI 25,0 eller högre , IOTF Fetma BMI 30,0 eller högre , IOTF Övervikt BMI 25,0 - 29,9 ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2017-2018 , 2013-2014 , 2009-2010 ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Resultaten hämtas ur Skolbarns hälsovanor som är en enkätundersökning bland 11-15-åringar. I den senaste datainsamlingen deltog 4 294 skolbarn från 213 skolor.
Kroppsmasseindex, vanligtvis kallat Body Mass Index (BMI), är en kvot som beräknas genom att kroppsvikten (kg) delas med kroppslängden i kvadrat (m2).
På internationell nivå är det framförallt två viktklassifikationsmetoder som används för barn och ungdomar. Dessa är Världshälsoorganisationens (WHOs) klassifikation
samt International Obesity Task Force (IOTF) från 2000 (uppdatering 2012). Beroende på vilken metod som används för klassificering av viktstatus så varierar förekomsten.
Inom Barnhälsovården och Elevhälsan i Sverige används i huvudsak IOTF.